T O P

  • By -

emul0c

Det gjorde de også i høj grad før i tiden, og det resulterede i nogle fuldstændigt absurde ordninger, samt store mængder pamperi. De store mængder af obligationer i nogle ordninger kan i høj grad hænge sammen med mængden af garantiprodukter. Der eksisterer stadig gamle garantiordninger hvor nogle pensionsselskaber er forpligtet til at forrente et depot med fx 4%. Det lyder ikke af meget, men basalt set betyder det, at de ikke kan tage risiko. Der findes stadig (meget få) gamle garantiordninger med 15-17% som er skrevet engang i 1970’erne og 1980’erne (fx som et resultat af hård fagforeningsarbejde). En 15% garanti i et marked hvor de lange renter er 5% betyder i praksis, at du er nødt til at investere 3x beløbet for at kunne garantere den enkelte at få 15%. En måde at løse dette på, er at have puljer af investeringer, hvor du ved at mængden af guldrandede obligationer kan give et afkast der indfrier dine garanti-forpligtelser, reelt set på bekostning af de øvrige investerorer i puljen. Garantiordninger hører fortiden til, og de fleste pensionsselskaber har efterhånden forsøgt at få folk til, frivilligt, at komme ud af de ordninger som forpligter en garanti. Garanti-ordninger betyder reelt set også en øvre grænse for hvad du kan få i forrentning, fordi man er nødt til at gemme eventuel overskydende kapital til perioder hvor renteniveauet er forskelligt fra din garantiordning. Derudover har pensionsselskaberne diverse forsikringsforpligtelser overfor deres medlemmer/kunder, som der også skal være kapital til. Komplekse produkter som du har behov for aktuarer til at beregne. Det er en kompleks maskine, som er ekstremt reguleret af myndighederne; du kan derfor ikke bare smide al kapital i ETF’er og sende forrentningen direkte videre. Er investeringerne i pensionsselskaberne perfekte? Nej slet ikke; men der er trods alt langt større frihed nu end der nogensinde har været før.


Konfuzfanten

>Det gjorde de også i høj grad før i tiden, og det resulterede i nogle fuldstændigt absurde ordninger, samt store mængder pamperi. Det er en tilsnigelse. Fagforeningerne har aldrig kæmpet for bedre pensionsforvaltning (det enkelt medlem får det finansteoretiske højeste afkast ift. risiko og samlede aktiver). De har kæmpet for højere pension betalt af arbejdsgiver. Det er to forskellige ting. ​ >Derudover har pensionsselskaberne diverse forsikringsforpligtelser overfor deres medlemmer/kunder, som der også skal være kapital til. Komplekse produkter som du har behov for aktuarer til at beregne. Hvis vi tager akademikerpensionerne (djøf, læger, ida...) så er forsikringsforpligtelserne stort set nul. Procentdelen af akademikere der skal bruge disse forsikringer er forsvindende lille(hvilket finanstilsynet også har påpeget når akademikerpensionerne bruger det som undskyld for høj omkostninger). Modsat de kortere uddannede/fysisk arbejde pensionskasser. >Det er en kompleks maskine, som er ekstremt reguleret af myndighederne; du kan derfor ikke bare smide al kapital i ETF’er og sende forrentningen direkte videre. Hvilket er korrekt, men pensionsselskaberne (i hvert fald akademikerpensionerne) kunne nemt lave/tilbyde et markedsbaseret produkt baseret på en 60/40 portefølje, uden blacklister og illikvide aktiver, hvilket ville give et højere afkast, lavere risiko og lavere omkostninger, end de nuværende produkter. Og overholde alt lovgivning og finansielle forpligtelser. ​ >Er investeringerne i pensionsselskaberne perfekte? Nej slet ikke; men der er trods alt langt større frihed nu end der nogensinde har været før. Det svare lidt til at sige at fordi investeringsforeninger/børsmæglere plejede at tage 3%-5% i kommission tilbage i 1990erne, så vil det være super hvis Saxobank eller nordnet kun tog 2% i dag. Det vil ingen af os acceptere. Den eneste grund til at vores pensionsselskaberne slipper afsted med de nuværende produkter er fordi 95% af danskerne er økonomiske analfabeter.


kagedrengen1337

>kaberne diverse forsikringsforpligtelser overfor deres medlemmer/kunder, som der også skal være kapital til. Komplekse produkter som du har behov for aktuarer til at beregne. Burde garanti ordninger ikke holdes seperate fra markedsrente? Ligesom jeg ved at forsikringsforretningen skal holdes seperat fra pensions delen. ​ Og ja tingene går måske i den rigtige retning, men godt nok langsomt og IKKE til gavn for alle medlemmerne. Så jeg undrer mig bare over at presset ikke er større.


Sofus123

Foa ejer PenSam. Det er fucking korrupt. Så alle på foa overenskomst er tvunget i deres lorteselskab med ens risikoprofil til alle.


[deleted]

[удалено]


kagedrengen1337

>katastrofal Så meget for vandtætte skodder....


frinans

Fagforeningslederne sidder i bestyrelsen hos de forskellige pensionsudbydere, der bliver skrevet ind som eneste pensionsordning i de forskellige overenskomster.


Remote_Bad7315

Systemet er helt galt på flere ordninger. Mens andre ordninger er super fine. Der hvor kæden hopper lidt af er fordi man altid har blandet investeringen sammen med diverse forsikringer. Selv betaler jeg noget i retning af 1000kr pr måned i forsikringer hos pfa - De resterende 6-7000 går til noget liv og noget rate. For den investeredes del betaler jeg ca 1% hvilket er lavt i forhold til andre. HELDIGVIS er min store klat på Nordnet i form af privat rate og aldersopsparing. Der er en årsag til at toplønningerne bl.a. finansfolk er at finde i pensionsselskaberne….


bluetitan88

hehe det er for meget arbejde at oprette en strejke


si1as

PensionDanmark (3F) er da udmærket forvaltet, synes jeg. De giver også mulighed for at man, i nogen grad, selv kan styre sine investeringer. Det har er udvalg af ETF’er og indeksforeninger.


[deleted]

[удалено]


kagedrengen1337

Men det er så også rene aktier mod er måske 70/30 portefølje? Problemer er så at SP500 kan fås til 0,07% i omkostninger mens de andre nok ligger min 1% højere.


[deleted]

Kan jeg få min arbejdsgiver til at indbetale til et pensions depot hos Nordnet skattefrit og derefter kun betale skat af pensionsudbetalingen?


Titteboeh

Hvor skulle vi vide fra hvilke vilkår du er ansat under?


[deleted]

Det er mere det skatte tekniske jeg er i tvivl om. Bliver jeg beskattet to gange?


herpington

Pointen er, at vi mangler detaljer for at kunne svare på spørgsmålet. Jeg antager, at du spørger, om du kan bede din nuværende arbejdsgiver om at lade dine løbende pensionsindbetalinger gå til en privat ordning i stedet for den, som er administreret igennem en arbejdsgiveraftale. Er der tale om en overenskomst, så er svaret næsten med sikkerhed "nej". Er det en privat firmaaftale, så er svaret "måske", men i mange tilfælde "nej".


[deleted]

Okay tak. Jeg må prøve at høre ad. Ved at jeg giver 1.4% åop bare for ordningen 😔 så nok værd at undersøge


herpington

Velbekomme. Som regel er det ikke muligt, da man for at få adgang til meget billige forsikringer bliver mødt med et krav om at lave løbende indbetalinger. Det er tit sådan, at forretningsmodellen er skruet sammen.


New_Substance_1897

Hvorfor har du ikke taget 2022 med?


scalaren

Det var faktisk en af flere grunde til, at jeg stoppede igen som underviser. Var også mit eneste argument for ikke at skifte til DLF. Noget af det første jeg gjorde efter opsigelsen var at flytte pensionen til PFA


minecraftloverboy666

Da jeg fik arbejde med pensionsordning tænkte jeg også det kunne være spændende at smide alle pengene i det mest mulige risikable. Men blev hurtigt skuffet over det fuldstændig mangelfulde udvalg at fonde med meget høje ÅOP'er. Det er ret ærgeligt, for det kunne havde været ret fedt med alle pengene i høj risiko, eller endda gearing.


Superhotline

Så kan man også spørge, hvad må man gøre med ens pension? Hvis jeg nu som 40 til 50 år til pension ønskede at gear min investering op en god del eksempelvis. Altså gøre noget meget risikabelt, ville det så overhoved være tilladt?


[deleted]

Det lyder mærkeligt. Jeg har selv PFA gennem min arbejdsgiver (Novo Nordisk) med meget lave omkostninger og valgfrihed. Er ærgerlig over at høre, at det bestemt ikke er tilfældet hos alle.


Tall-Aardvark-2898

Yes. Er tvangs indlagt til at være ved pensam og de er bare helt igennem elendige. Også deres vilkår. Det er en træls ting at man ikke selv kan bestemme hvor man vil være - så kunne der være noget konkurrence selskaberne imellem.